Invest in Vietnamese SME with No Risk

Đầu tư vào SME* tại Việt Nam
và tất cả đều không có rủi ro.

Đầu tư vào SME*
tại Việt Nam
và tất cả đều
không có rủi ro.

*SME (Small and Medium Enterprise) bao gồm các doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Bess Investment sẽ đầu tư như thế nào?

Chúng tôi trực tiếp cấp ngân sách cho hoạt động:
(i) Phân phối bán hàng; và
(ii) Truyền thông thương hiệu
của doanh nghiệp.

Chúng tôi trực tiếp cấp ngân sách cho hoạt động:

(i) Phân phối bán hàng; và

(ii) Truyền thông thương hiệu của doanh nghiệp.

Việc đầu tư vào doanh nghiệp SME gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề minh bạch các khoản tài chính. Qua thời gian nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng ngân sách đầu tư từ bên ngoài doanh nghiệp chỉ có thể minh bạch được ở 2 phần: đầu tư vào sản phẩm và đầu tư vào bán hàng. Trong đó, ngân sách đầu tư vào bán hàng và truyền thông thương hiệu với SME luôn thiếu. Chúng tôi tin tưởng việc cung cấp vốn tập trung vào vấn đề bán hàng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện bộ máy kinh doanh của SME.

Bess Investment sẽ đầu tư cho ai?

Chúng tôi đầu tư vào các SME Việt Nam
có sản phẩm và dịch vụ mang tính
đặc thù của địa phương.

Chúng tôi đầu tư vào các SME Việt Nam có sản phẩm và dịch vụ mang tính đặc thù của địa phương.

Đó sẽ là các doanh nghiệp địa phương, làng nghề, các sản phẩm đặc thù chỉ có ở Việt Nam. Với chúng tôi, SME không phải là một doanh nghiệp nhỏ mà là một loại hình kinh doanh dựa trên yếu tố cạnh tranh là tinh gọn và linh hoạt. Chúng tôi tin tưởng rằng đó là mô hình phù hợp với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Quá trình đầu tư sẽ diễn ra như nào?

Sau khi gửi yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được
(i) Bess Consulting: Đánh giá lại và tư vấn về chiến lược quản lý tổng thể;
(ii) Bess Agency: Định hướng chiến lược xây dựng thương hiệu; và
(iii) Bess Investment: Đề xuất cấp ngân sách và quản lý đầu tư,
nhận sự hỗ trợ toàn diện của các thành viên Bess & Company.

Sau khi gửi yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được

(i) Bess Consulting: Đánh giá lại và tư vấn về chiến lược quản lý tổng thể;

(ii) Bess Agency: Định hướng chiến lược xây dựng thương hiệu; và

(iii) Bess Investment: Đề xuất cấp ngân sách và quản lý đầu tư, nhận sự hỗ trợ toàn diện của các thành viên Bess & Company.

Sau khi hoàn thiện chiến lược và tổ chức công ty một cách có hệ thống, chúng tôi sẽ đề xuất mức đầu tư và lợi nhuận mong muốn phù hợp với ngành hàng cũng như nguồn lực của doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng:

Chỉ khi có một tư duy mở,
sẵn sàng hợp tác và mở rộng quy mô,
các SME mới có thể phát triển bền vững.

Chỉ khi có một tư duy mở, sẵn sàng hợp tác và mở rộng quy mô, các SME mới có thể phát triển bền vững.

Lợi ích dành cho các nhà đầu tư

Tham gia đầu tư vào SME tại Bess Investment sẽ có:
(i) Lợi nhuận đầu tư cao hơn trung bình ngành;
(ii) Đa dạng lựa chọn ngành đầu tư theo nhu cầu; và
(iii) Không có rủi ro đầu tư.

Tham gia đầu tư vào SME tại Bess Investment sẽ có:

(i) Lợi nhuận đầu tư cao hơn trung bình ngành;

(ii) Đa dạng lựa chọn ngành đầu tư theo nhu cầu; và

(iii) Không có rủi ro đầu tư.

Với các nhà đầu tư, chúng tôi luôn minh bạch các thông tin của doanh nghiệp giúp các nhà đầu tư dễ dàng chọn lựa doanh nghiệp phù hợp với sở trường và nguồn vốn hiện có. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tư vấn lộ trình phát triển quỹ (tái đầu tư) cho nhà đầu tư từ mức thấp nhất, từ ngắn hạng đến trung hạn và dài hạn.

Nguyên tắc đầu tư của BI

Các doanh nghiệp nhận đầu tư đều được
nghiên cứu và tư vấn toàn diện từ dài hạn tới ngắn hạn bởi các thành viên Bess & Company, để đảm bảo cho việc đầu tư là không rủi ro.

Các doanh nghiệp nhận đầu tư đều được nghiên cứu và tư vấn toàn diện từ dài hạn tới ngắn hạn bởi các thành viên Bess & Company, để đảm bảo cho việc đầu tư là không rủi ro.

Contact us

Chúng tôi có thể giúp bạn?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Gặp gỡ
bess Investment

Thông tin Liên hệ

Dõi theo chúng tôi

Để lại Lời nhắn